bouquet
Blog Archives

จัดดอกไม้ หน้าศพ และพวงหรีด ณ. วัดมงคงประชาราม

ทางร้านดอกไม้ มิ่งไม้ ยินดีมากค่ะที่ได้รับงานชิ้นนี้ ด้วยเจ้าของงานนี้มีความกรุณาเป็นอย่างยิ่งที่ให้ทางเราได้จัดดอกไม้ที่มีคุณค่า และให้ทางเราดูและตลอดงานที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ เริ่มต้นด้วยจัดดอกไม้ตามรุปดังนี้ค่ะ และพวงหรีดอีกมากมาย ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะ

Tagged with: , , , ,
Posted in พวงหรีด

Powered by Gb-rugs.com - Rugs & Carpets